Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ’ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα του παιδιού που έχει στόχο τη συναισθηματική του ευχαρίστηση.

Το θεατρικό παιχνίδι είναι ένας αισιόδοξος και διασκεδαστικός τρόπος για να ανακαλύψει το παιδί τον κόσμο γύρω του με αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα: : το παιχνίδι!

Το Θεατρικό Παιχνίδι είναι μια ξεχωριστή πρακτική, ένα δημιουργικό συμβάν. Είναι μία αναπαραστατική διαδικασία, ένα μέσο έκφρασης και απελευθέρωσης συναισθημάτων των παιδιών.

Δια μέσου του παιχνιδιού και χρησιμοποιώντας τεχνικές από το θέατρο, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα τον συναισθηματικό τους κόσμο, να καλλιεργήσουν τη δημιουργική σκέψη και τη φαντασία τους, αναπτύσσοντας πνεύμα ομαδικότητας και ταυτόχρονα νιώθοντας τη μοναδικότητά τους.

Συμμετέχοντας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες και αντιμετωπίζουν τη ζωή τους δημιουργικά, έχοντας εν συναίσθησηκριτική σκέψηδιερευνητική ματιά και αποφασιστικότητα. Βρίσκονται μπροστά σε διλήμματα, δίνουν λύσεις, σκέφτονται, στοχάζονται και τελικά μπορούν να εκφραστούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον.

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε παιδιά από 3 έως 12 ετών.

Για παιδιά προσχολικής ηλικίας 3-6 ετών κάθε Τρίτη απόγευμα ώρα 5:30 – 6.30 μ.μ. και Σάββατο πρωί: 10.00 – 11.00 π.μ.

Για παιδιά σχολικής ηλικίας 7-12 ετών κάθε Σάββατο πρωί : 11.30 π.μ. – 12.30 μ.μ.

Σχεδιασμός και συντονισμός εργαστηρίου

Πάχος Νικόλαος, κλινικός ψυχολόγος

Κατάκη Σοφία, θεατρολόγος – θεατροπαιδαγωγός