Μαθήματα για Γονείς

Ο πρώτος ρόλος που κλήθηκε ο άνθρωπος να παίξει από τα πρώτα του βήματα στην γη είναι αυτός του γονέα.

Ποιος μαθαίνει όμως στους γονείς να είναι γονείς;

Ο André Berge , Γάλλος ιατρός και ψυχαναλυτής, ένας από τους ιδρυτές «της σχολής γονέων» στο Παρίσι το 1930, αναφέρει ότι κάποιος χρειάζεται να μαθαίνει το «επάγγελμα» του γονέα, διότι το να είσαι γονέας δεν μπορεί να είναι αυτοσχεδιασμός.

Υποστήριζε ακόμη ότι : ενώ ο σύγχρονος άνθρωπος θεωρεί υποχρέωσή του να προετοιμάζεται για όλα τα επαγγέλματα, δεν προετοιμάζεται για τα δύο σπουδαιότερα, αυτά του γονέα και του πολιτικού, τα οποία ο καθένας αισθάνεται έτοιμος να τα ασκήσει οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς κανενός είδους γνώση και προετοιμασία.

Στο animavitakids σχεδιάσαμε ειδικά μαθήματα για γονείς που στόχο έχουν την πρόληψη.

Τα μαθήματα μας κινούνται σε δύο άξονες: την ενημέρωση και τη διαμόρφωση.

Η ενημέρωση θέτει υπόψη των γονιών τις μελέτες, τις έρευνες, τα σύγχρονα δεδομένα της οικογενειακής ψυχολογίας.

Η διαμόρφωση οδηγεί τους γονείς μακροπρόθεσμα στην αλλαγή της στάσης και της συμπεριφοράς τους απέναντι στο παιδί τους.

Οι γονείς αλλάζουν, τα παιδιά αλλάζουν, η σχέση γονιού – παιδιού διαφοροποιείται και εξελίσσεται.

Τα μαθήματα για γονείς δίνουν τη δυνατότητα της εμπειρίας της συμμετοχής σε ομάδα, η οποία δεν παρέχει μόνο πλούσιες ιδέες και γνώσεις, αλλά, μέσα από την αλληλεπίδραση των μελών οι γονείς ανατροφοδοτούνται δημιουργικά, μαθαίνουν να επικοινωνούν ουσιαστικά, εξελίσσονται και διαφοροποιούνται.

Με αυτό τον τρόπο, οι γονείς ενδυναμώνονται και αποκομίζουν ευχαρίστηση και χαρά από την άσκηση του ρόλου τους.