Δια μέσου του παιχνιδιού και χρησιμοποιώντας τεχνικές από το θέατρο τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον συναισθηματικό τους κόσμο