Αφήγηση Παραμυθιού

Με αυτή τη δραστηριότητα δίνουμε τη δυνατότητα στα παιδιά να διασκεδάσουν και να ταξιδέψουν με τη φαντασία τους στον όμορφο κόσμο του παραμυθιού,
παρακολουθώντας και ταυτόχρονα συμμετέχοντας σε μια παράσταση.

Το παραμύθι δεν έχει όρια και περιορισμούς στο χώρο και το χρόνο. Κινείται στη σφαίρα του ιδεατού, όπου τα απίθανα γίνονται πιθανά . Συνήθως πρόκειται για μια φανταστική ιστορία, με έντονο το στοιχείο του συμβολισμού, της αλληγορίας και της υπερβολής.

Κατά τη διάρκεια της αφήγησης του παραμυθιού τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στη δια δραστική αυτή διαδικασία . Καλούνται να κρίνουν μόνα τους το
σωστό από το λάθος, το δίκαιο από το άδικο ή να δώσουν πιθανές λύσεις στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος στην πλοκή του παραμυθιού.
Άλλωστε, η συμμετοχικότητα και η διαδραστικότητα των παιδιών είναι αυτή που δημιουργεί μια μοναδική και αμφίδρομη επικοινωνία ανάμεσα στον
αφηγητή και τα ίδια τα παιδιά, κάτι που απολαμβάνουν και οι δύο πλευρές αλλά και όσοι είναι παρόντες .

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά
από 12 μηνών έως 3 ετών μαζί με τους γονείς,
αλλά και σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας από 4 έως 8 ετών.
Διάρκεια: 60 λεπτά